PROJEKT »Sit-Stand desks«

Javni razpis
»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019«

V okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

 

Kratek opis projekta:

Projekt »Sit-Stand desks« je nadaljevanje in nadgradnja sodelovanja vseh partnerjev, INPLAN d.o.o., TP INŽENIRING d.o.o. in ELEKTROMEHANIKA d.o.o., ki želijo z omenjenim projektom prispevati k uresničevanju glavnega cilja – vzpostavitev medsebojnega partnerstva z namenom skupnega nastopa z novim produktom na novem tujem trgu. Skozi izvedbo projekta bodo doseženi naslednji rezultati:
– 1 projektno partnerstvo sestavljeno iz 3 podjetij,
– 4 novo zaposlene osebe za polovični delovni čas in za obdobje 15 mesecev,
– 1 poslovni načrt in 1 načrt trženja novega produkta »Sit-Stand desks«,
– 1 nov produkt »Sit-Stand desks«, ki bo predstavljen na novem tujem trgu – Nemčija,
– izvedba 3 izobraževanj in 3 usposabljanj vsebinsko vezanih na spodbujanje izvoza,
– udeležba na 2 mednarodnih sejmih v Nemčiji,
– 2 nova tuja zastopnika,
– povišanje vrednosti prihodkov na tujih trgih za 11% v obdobju 3 let itd.

S projektom se tako omogoča razvoj in povezovanje različnih potencialov projektih partnerjev. Vsak s svojimi izkušnjami in znanji, prijavitelj INPLAN d.o.o. na področju distribucije izdelkov, TP INŽENIRING d.o.o. na področju kovinarstva in gradbeništva ter ELEKTROMEHANIKA d.o.o. s področja inovacij v kovinarstvo, so pripomogli pri izoblikovanju novega produkta »Sit-Stand desks«, ki ga želijo sedaj ponesti še na nova tuja tržišča.

Nov produkt »Sit-Stand desks« predstavljan novost na področju opremljenja pisarn, hiš, trgovin, gostiln, razstavnih prostorov itd. Projektni partner ELEKTROMEHANIKA d.o.o. je oblikoval inovacijsko višinsko nastaljivo delovno mizo, ki »prisili« človeka na delovnem mestu iz sedečega položaja v stoječi položaj, kar bistveno pripomore k izboljšanju stanja na delovnem mestu. Različne študije so namreč pokazale, da oseba, ki na delovnem mestu preživi več kot 6 ur v sedečem položaju ima številne fizične in prebavne motne. Projektni partner TP INŽENIRING d.o.o. pa je naredil korak naprej od delovne mize in idejo preoblikovalo še na izdelavo razstavnih, gostinskih, trgovinskih in drugih večfunkcionalnih miz.

 

Projektni partnerji:
– INPLAN d.o.o.
– TP INŽENIRING d.o.o.
– ELEKTROMEHANIKA d.o.o.

Povezava na spletno stran: www.eu-skladi.si

 

PDF Oblika